Välkommen till Fagerströms Konsult & Byggnads AB

Vi vänder oss till fastighetsbolag, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, organisationer och privatpersoner som känner att de behöver hjälp vid renoveringar eller om- och tillbyggnadsarbeten.
En viktig åtgärd, som vi rekommenderar och utför, är besiktning samt upprättande av en underhållsplan för fastigheten. Detta för att så tidigt som möjligt göra en bedömning av fastighetens status och framtida renoveringsbehov. I detta ingår också en kostnadsberäkning av åtgärderna.
Vi utför även OVK-besiktningar, radonmätningar, asbestsanering samt besiktning och sanering av vatten- och brandskador.